velkommen | Tove Hoffmann | Annette Klink
 

psykologernevedfjorden@gmail.com

( 51 35 72 65

 

 

Annette Klink


Jeg hedder Annette Klink og jeg er uddannet cand.psych. fra Aarhus Universitet i 1987. Jeg har arbejdet som psykolog i forskellige regi, siden jeg blev uddannet og nu er jeg privatpraktiserende på fuld tid i Psykologerne ved Fjorden.
     Jeg er klinisk psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi samt autoriseret af Dansk Psykolognævn. Jeg har overenskomst med sygesikringen, hvilket betyder, at jeg kan modtage klienter med henvisning fra egen læge.
     Ud over den teoretiske universitetsuddannelse har jeg en 3 årig systemisk videreuddannelse fra DISPUK (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation) og i alle årene har jeg løbende fulgt kurser i systemisk regi, bl.a. på DISPUK , i foreningen STOK, Psykiatriforeningen, Bedre Psykiatri, Psykologforeningen, m.fl. Jeg er også fortsat opmærksom på selv at få supervision og ny viden via samarbejde med andre psykologer, både psykologer med samme systemisk orienterede videreuddannelse som mig og med psykologer, som kan være inspirerende og supplere med andre teoretiske baggrunde.
     Jeg fik min første praktiske erfaring i Skibby kommune, som psykolog i socialforvaltningen, hvor jeg arbejdede med børnefamilier med det formål at undgå anbringelse af børn uden for eget hjem.  Efter et par år skiftede jeg til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Skibby og Jægerspris kommuner, hvor jeg primært arbejdede på skolerne og i børnehaver med undersøgelse og behandling af børn og familier samt rådgivning til lærere, pædagoger og sagsbehandlere.
     Jeg har endvidere arbejdet med lignende opgaver i Tølløse og Holbæk kommuner både i børn og ungeafdelinger, socialforvaltningsregi samt på skoler og institutioner.
     Sideløbende med disse jobs har jeg også fungeret som konsulent og supervisor på flere opholdssteder og kostskoler for børn og unge. Jeg har bl.a. tidligere været supervisor for personalet på “Farmen”, som er en skole for unge med forskellige psykologiske og adfærdsmæssige problemstillinger.
     Siden 2001 har jeg arbejdet som privatpraktiserende psykolog i Holbæk først på Kalundborgvej med kontor lige ned til Holbæk Fjord (deraf vores navn) og nu centralt i Holbæk på Amtmandsvej.
     I begyndelsen havde jeg mit faste job i kommunalt regi ved siden af de private klienter. Jeg oplevede, at lysten til at arbejde med sig selv er langt større og forandringspotentialet bedre hos klienten, når man kommer af egen fri vilje end når man “sendes” til psykolog af andre. Mit arbejde som psykolog bliver dermed også mere inspirerende, så da det var muligt for mig at leve af at være selvstændig, så valgte jeg den vej.
     Jeg arbejder både med børn, unge og voksne, selvom jeg er specialist i børnepsykologi. Der er jo stort set også altid voksne involveret på den ene eller den anden måde i det terapeutiske arbejde med børn.
     Jeg har også lejlighedsvist holdt foredrag på Kalundborg Sygehus i forbindelse med patientundervisning af personer med alvorlige livstruende sygdomme, f.eks. hjertesvigt, hjerte-kar sygdomme og lungesygdommen KOL. Emnet har været de psykiske reaktioner i forbindelse med en alvorlig livstruende sygdom.


psykologernevedfjorden@gmail.com  |  ( 51 35 72 65

 

Psykologerne ved Fjorden
Amtmandsvej 2
4300 Holbæk